بيمه آتش سوزی با هدف تأمين امنيت خاطر شما در برابر بيم ناشی از احتمال وقوع حریق و به منظور حفظ سرمایه هایتان از خسارات ناشی از وقوع خطرهای تحت پوشش بیمه نامه ارائه می گردد.

انواع بیمه های آتش سوزی
۱- بیمه آتش سوزی منازل مسکونی
۲- بیمه آتش سوزی واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی
۳- بیمه آتش سوزی انبارها و مراکز غیر صنعتی (مانند اماکن تجاری، اداری، مطب پزشکان و.....)

خطرات تحت پوشش:
الف) خطرهای اصلی : شامل آتش سوزی، صاعقه و انفجار
ب) خطرهای اضافی يا تبعی كه بيمه گذار به اختيار مي تواند انتخاب كند و رايج ترين آن ها عبارتند از :
زلزله و آتشفشان، سيل و طغيان آب، طوفان و تندباد، سرقت با شكست حرز، تركيدگی لوله های آب، ضايعات ناشی از بارش باران و ذوب برف، سقوط هواپيما و بالگرد، شكست شيشه، تركيدگی ظروف تحت فشار صنعتی، هزينه پاكسازی ضايعات، رانش زمين، شورش و بلوا و ...


مدت بيمه نامه:
مدت بيمه نامه معمولاً يك سال است، ولی اين امكان وجود دارد تا بيمه نامه برای مدتی كمتر يا بيشتر از يك سال نيز صادر شود.

خدمات ویژه:
طرح های ذیل با هدف ايجاد امكان فروش آسان و بهره مندی قشرهای مختلف جامعه از پوشش های بیمه آتش سوزی با امکان پرداخت حق بیمه ای اندک، تدوين شده و جهت فروش قرار گرفته است که عبارت است از:

 

الف) طرح جامع خانه و خانواده ( طرح جامع خانوار )

 • پوشش ارزش اعیانی ساختمان، تاسیسات و اثاثه بیمه گذار در قبال خطرهای آتش سوزی، صاعقه، انفجار
 •  پرداخت هزینه اسکان موقت خانواده بیمه گذار در صورت تحقق حداقل یکی از خطرهای بیمه شده و عدم امکان سکونت در منزل تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران غرامت فوت و نقص عضو بیمه گذار، همسر و فرزندان وی ناشی از تحقق خطرهای تحت پوشش تا سقف مقرر در بیمه نامه
 •  جبران هزینه های پزشکی وارد شده به بیمه گذار، همسر و فرزندان وی در محل مورد بیمه ناشی از تحقق خطرهای تحت پوشش تا سقف مقرر در بیمه نامه

 

ب ) طرح سپرده گذاران بانك اقتصاد نوين :

 • در صورت بازگشايی يا داشتن سپرده بانكي يكساله معتبر نزد بانك اقتصاد نوين، بيمه نامه آتش سوزی با پوشش هاي آتش سوزی، صاعقه و انفجار برای ارزش اعيانی ساختمان مسكونی و اثاثه با سرمايه معين صادر خواهد شد.

 

ج ) طرح بیمه گذاران مراکز صنعتی

 • با بهره گيری از توان بالای متخصصان با تجربه و مطرح ارزيابی ريسك، همزمان با صدور بيمه نامه آتش سوزی و با هدف شناسايی مخاطرات موجود در محل مورد بيمه، همراه با ارائه راه كارهای پيش گيرانه صورت می پذيرد.

 

اقدام هاي اوليه كه در صورت بروز حريق بايد انجام داد:

 • از آسانسور استفاده نكنيد.
 • با آرامش محل را تخليه نمائيد.
 •  با سازمان آتش نشانی (شماره ۱۲۵) تماس بگيريد.
 •  جريان برق را از محل فيوز اصلی و گاز را از محل شير اصلی قطع نماييد.
 • شركت بيمه را از وقوع خسارت مطلع سازيد.

 

اقدامات اولیه در زمان وقوع حادثه توسط بیمه گذار

 • انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از توسعه خسارت در زمان وقوع حادثه یا بعد از وقوع آن (حتی المقدور با هماهنگی شرکت بیمه نوین)
 • عدم تغییر در اموال بیمه شده بدون اجازه شرکت بیمه نوین و یا هرگونه جابجایی اموال آسیب دیده و یا سالم تا ارزیابی خسارت و تشخیص علت وقوع حادثه برای کارشناسان ممکن باشد. بدیهی است هرگونه جابجایی اموال سالم جهت نجات و یا کاهش خسارت با رعایت منافع عمومی که مورد تایید کارشناسان شرکت باشد، بلامانع خواهد بود.
 • عدم سازش با مقصرین حادثه و عدم اعلام رضایت به آنها بدون اطلاع و تایید شرکت بیمه نوین.

 

اقدامات لازم بعد از وقوع حادثه

 • مطلع نمودن واحد صدور بیمه نامه مربوطه و با یکی از شعب، مجتمع های شرکت بیمه نوین از وقوع خسارت بلافاصله پس از اطلاع از حادثه، حداکثر ظرف مدت 5 روز به صورت حضوری، تلفنی و یا از طریق نمابر و ... .
 • اعلام شماره بیمه نامه، نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود به واحد مربوطه جهت هماهنگی بازدید و کارشناسی از محل.
 • اعلام مواضع آسیب دیده اموال منقول و غیرمنقول (اعم از ساختمان، تأسیسات، اثاثیه و موجودی) به تفکیک به واحد مربوطه و همچنین مبلغ تقریبی خسارت و ارزش اموال بلافاصله قبل از حادثه.

 

اقدامات لازم بعد از بازدید

 • اخذ نامه از کارشناس بازدید کننده جهت ارائه به نیروی انتظامی و سازمان آتش نشانی و یا سایر سازمان های ذیربط.
 • اخذ گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه و ارسال به واحد رسیدگی کننده به پرونده جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی.
 • اخذ گزارش سازمان آتش نشانی و سایر سازمان های ذیربط (معرفی شده توسط کارشناسان شرکت بیمه نوین) از محل حادثه و ارسال به واحد رسیدگی کننده به پرونده جهت تکمیل پرونده در مراحل بعدی.
 • لازم به ذکر است در صورت نیاز به مدارک اضافی کارشناس رسیدگی کننده به پرونده به اطلاع شما می رساند.
 • میزان تعهدات شرکت بیمه نوین در بیمه نامه شما درج شده است.