استفاده از تخفیف 10 الی 50 درصدی کلیه خدمات درمانی کلینیکی، پاراکلینیکی ، زیبایی، دندانپزشکی و...  در کلیه مراکز طرف قرارداد باشگاه در سراسر کشور به مدت یکسال

استفاده از تخفیف امکانات رفاهی در استان تهران , البرز (سایر استان ها به زودی) به مدت یکسال

تخفیف 40 درصدی بیمه بدنه اتومبیل

اهدا کارت رایگان امدادخودرو به مشتریانی که با عضویت در این باشگاه اقدام به خرید بیمه بدنه نموده باشند

تخفیف 50 درصدی بیمه آتش سوزی و زلزله منازل تا اخر امسال

تخفیف 30 درصدی بیمه آتش سوزی مغازه و محل کسب تا اخر امسال

تخفیف 35 درصدی بیمه های مسئولیت تا اخر امسال

تخفیف 30 درصدی بیمه حوادث اشخاص (شامل پرداخت بخشی از دیه ، نقص عضو و پزشکی) تا اخر امسال

تخفیف 30 درصدی مسافرت خارج از کشور تا اخر امسال